"Justies labāk — tā nav veiksme, tas ir lēmums!" / Dr. Evija Rodke

Evijas Rodkes – Sproģes atziņas par Krievijas plastiskās ķirurģijas īpatnībām un to seku likvidēšanu šeit

Evijas Rodkes atziņas par Krievijas plastiskās ķirurģijas īpatnībām un to seku likvidēšanu šeit

11/09/2019

Fragments no e-padomi.lv

Saistīti raksti