"Izskatīties labāk — tā nav veiksme, tas ir lēmums!" / Dr. Evija Rodke

Zita Kriškāne

Zita Kriškāne

Fizioterapeite

Sertificēta un apmācīttiesīga fizioterapeite

Z. Kriškāne ieguvusi Latvijas Medicīnas Akadēmijas bakalaura grādu veselības aprūpē un Rīgas Stradiņa universitātes veselības zinātņu maģistra grādu veselības aprūpē.

Regulāri apmeklē dažādus veselības veicināšanas un uzturēšanas seminārus, izstādes un konferences. Vada lekcijas “Ergonomikas pamatprincipi un mugurkaulu saudzējošas fiziskas aktivitātes smaga darba apstākļos”, kā arī ”Ergonomikas pamatprincipi un mugurkaulu saudzējošas fiziskas aktivitātes vienveidīga sēdoša darba apstākļos”.

Laikā no 1997. līdz 2007. gadam strādājusi kā fizioterapeite dažādās iestādēs – BBAC „Rīga”, BVC „Ķengarags”, MC „Elite” , „VC 4”. No 2009. gada sniedz fizioterapeita pakalpojumus “Arho Medicīnas serviss” un “Good Life Clinic”.

Pieteikties konsultācijai